บริการด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Services)

โลกเปลี่ยนการทำการตลาดเปลี่ยน การตลาดยุคดิจิทัลเข้ามาครอบครองทุกพื้นที่กลุ่มลูกค้าและมีสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายช่องทาง จนบางครั้งอาจจะทำให้คุณเลือกไม่ถูก การให้บริการด้านการตลาดออนไลน์ของเราสามารถช่วยแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นการตลาดออนไลน์อย่างไรให้เหมาะสม เลือกหรือใช้เครื่องมืออย่างไร สร้างหรือขยายช่องทางการตลาด อย่างไร เพื่อให้ธุรกิจของคุณได้เกิดใหม่ หรือสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ บนโลกออนไลน์ได้ ถึงปัจจุบันการแข่งขันด้านการตลาดออนไลน์ในยุคดิจิทัลจะสูงมากขึ้น ได้รับความสนใจจากธุรกิจต่างๆ เป็นอย่างมาก แต่หากคุณไม่เริ่มทำการตลาดออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ วันหนึ่งธุรกิจของคุณอาจจะถูกลืมได้

ทางบริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์การทางด้านการทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) จะช่วยนำพาธุรกิจของท่านเติบโตก้าวเข้าสู่สากลด้วยการทำการตลาดออนไลน์(Online Marking) ผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น Google Adwords, Google Display Network, Facebook, Line Official Account(Line OA), Youtube เป็นต้น เพื่อให้เกิดการใช้สื่อออนไลน์ให้ได้ประโยชน์และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจของท่าน ส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ด้วยการทำการตลาดออนไลน์ที่ถูกวิธีและเหมาะกับธุรกิจของคุณ

บริการด้านการตลาดออนไลน์ ดังนี้

  1. วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์
  2. เลือกเครื่องมือทำการตลาดออนไลน์อย่างเหมาะสม
  3. บริการลงโฆษณาออนไลน์ ทั้ง Google, Facebook, Line Official Account(Line OA), Youtube
  4. บริการจัดอบรมด้านการตลาดออนไลน์ และ Update Online Marketing Trend

 

 

ทีมงานของเรา มีความรู้ความชำนาญด้านการตลาดออนไลน์ ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 50 ราย ในหลากหลายธุรกิจ เพราะการตลาดออนไลน์จะต่อยอดธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลงมือทำตั้งแต่วันนี้ เริ่มก่อนมีโอกาสรวยก่อน

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณบี้ โทร. 082-484-8961 หรือคุณแต๊ก โทร.092-989-6449

Top