ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท สวัสดี มีเดีย คอนซัลแทนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยคุณ ภาวนา เทียนศิริ (Pawana Tiensiri) ด้วยความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความชำนาญด้านพัฒนาเว็บไซต์ และประสบการณ์ด้านการทำและการให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ทั้งสื่อสังคมออนไลน์และการทำการตลาดบนเว็บเสิร์ชเอ็นจิน

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์เว็บไซต์และให้บริการด้านการตลาดออนไลน์ ทำให้คุณภาวนา จึงได้รับความไว้วางใจจากหลายๆ องค์กรให้ดำเนินการด้านการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความสวยงามและทันสมัย ตลอดจนบริการด้านการตลาดออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูงขึ้นทุกวัน ด้วยความมุ่งมันและตั้งใจในการให้บริการ ประกอบกับทีมงานที่มีประสบการณ์ ทำให้บริษัท สวัสดี มีเดีย คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร ผลงานด้านการเป็นวิทยากร / กิจกรรม
พ.ศ. 2562 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Online marketing” ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) จ.ศรีสะเกษ
พ.ศ. 2562 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Online Digital Update Trend” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด บริษัทด้านการจัดการกองทุนอันดับต้นๆ ของเมืองไทย
พ.ศ. 2562 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Online Marketing” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโดยคณะบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2561 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Digital Marketing” ในโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการตลาดออนไลน์ สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวผ้าทอ จังหวัดน่าน จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
พ.ศ. 2562 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Online Marketing” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โกลบอล ฮอลิเดย์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวเส้นทางพิเศษ เปิดให้บริการมานานกว่า 18 ปี
พ.ศ. 2561 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Online marketing” โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 จ. เพชรบุรี จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
พ.ศ. 2561 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Online marketing” โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 จ. ราชบุรี จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
พ.ศ. 2560 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Digital Marketing” ในโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการตลาดออนไลน์ สำหรับผลิตภัณฑ์สังคโลก จังหวัดสุโขทัย จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
พ.ศ. 2560 ได้รับเชิญร่วมประชุมระดมสมอง โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. 2558 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “เขียนโปรแกรมไม่เป็น ก็ทำ SEO ได้” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการขับเคลื่อน Digital Economy ด้วย Ecommerce จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ร่วมกับบริษัท Cyber serve จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558
พ.ศ. 2558 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “เขียนโปรแกรมไม่เป็น ก็ทำ SEO ได้” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการขับเคลื่อน Digital Economy ด้วย Ecommerce จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ร่วมกับบริษัท Cyber serve จำกัด เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2558
พ.ศ. 2558 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “ขับเคลื่อน Digital Economy ด้วย Ecommerce” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โครงการขับเคลื่อน Digital Economy ด้วย Ecommerce จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ร่วมกับบริษัท Cyber serve จำกัด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558
พ.ศ. 2558 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “ขับเคลื่อน Digital Economy ด้วย Ecommerce” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการขับเคลื่อน Digital Economy ด้วย Ecommerce จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ร่วมกับบริษัท Cyber serve จำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558
พ.ศ. 2558 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Facebook for PR” ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่, สวนสัตว์ ขอนแก่น, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, สวนสัตว์สงขลา และเจ้าหน้าที่โครงการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
พ.ศ. 2557 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ในหัวข้อ การทำการตลาดออนไลน์ด้วย “Content Marketing” ในงาน 2015 Digital Era Into the Region of Content, Business, and Technology สู่ศักราชใหม่แห่งศาสตร์ดิจิตอลยุค 2015 จัดโดย บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
พ.ศ. 2557 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Online marketing” โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการนำร่อง “SMART KRABI” จัดโดย เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งประเทศไทย (Software Park) ณ จังหวัดกระบี่
พ.ศ. 2557 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “เขียนโปรแกรมไม่เป็น ก็ทำ SEO ได้” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท BEC-TERO Entertainment และผู้บริหารและพนักงาน สถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
พ.ศ. 2557 ได้รับเชิญไปให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ กับ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงาน SMEs ใช้ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและองค์กรภาครัฐ 2557 จังหวัด นครราชสีมา จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
พ.ศ. 2557 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร เกาะติดปีแห่ง Content Marketing ในหัวข้อ “เขียน Content อย่างไรให้ถูกใจ Google” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท BEC-TERO Entertainment จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารและพนักงาน สถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557
พ.ศ. 2557 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การทำการตลาดออนไลน์ e-Marketing” ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคใต้ จังหวัดกระบี่ จัดโดย เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งประเทศไทย (Software Park) เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557
พ.ศ. 2556 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Social Media” ให้กับเจ้าหน้าที่สื่อ ทีวี วิทยุ และสื่อต่างๆ ภายใต้การดูแลของ รัฐสภา ณ อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
พ.ศ. 2556 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Search Engine Optimization (SEO) และ Web Page/Website Management” ณ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
พ.ศ. 2556 เป็นวิทยากรบรรยาย "การทำการตลาดออนไลน์ด้วยเสิร์ชเอ็นจิน" (SEO) ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร บริษัท เว็ล แมเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
พ.ศ. 2556 ได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ออกรายการ ลุงแจ่มออนแอร์ ในหัวข้อ "การทำการตลาดออนไลน์" ทางช่่อง คมชัดลึกทีวี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556
พ.ศ. 2556 ได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ในรายการ ลุงแจ่มออนแอร์ ในหัวข้อ "เลือกทำธุรกิจออนไลน์ ให้เหมาะกับตัวเอง" ทางช่่อง คมชัดลึกทีวี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556
พ.ศ. 2556 ได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ในรายการ ลุงแจ่มออนแอร์ ในหัวข้อ "ขายออนไลน์ เพิ่มรายได้ ลงทุนน้อย" ทางช่อง คมชัดลึกทีวี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556
พ.ศ. 2556 บรรยาย หลักสูตรการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าอบรมกับทางโรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบ เป็นประจำทุกเดือน
พ.ศ. 2555 วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง "การทำการตลาดออนไลน์" ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือ กว่า 400 คน ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ส่งออก (TSEP)
พ.ศ. 2555 วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง "การทำการตลาดออนไลน์" ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ณ จังหวัดเลย จัดโดย เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งประเทศไทย (Software Park)
พ.ศ. 2555 วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง "การทำการตลาดออนไลน์" ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น จัดโดย เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งประเทศไทย (Software Park) ร่วมกับ อีสานซอฟต์แวร์พาร์ค
พ.ศ. 2554 วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง "Future of Search Engine Marketing" ในงานสัมนา “แนวโน้มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเทคโนโลยีปี 2012” ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว หรือ TTA ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TSEB, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย, เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งประเทศไทย (Software Park) ณ จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2554 วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง "การทำการตลาดออนไลน์" ให้กับผู้ประกอบการโครงการพัฒนาที่พักสัมผัสวัฒนธรรม (Homestay) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สนับสนุนโดย กรมการท่องเที่ยว ดำเนินการโดย เขตอุตสาหรกรรมซอฟแวร์แห่งประเทศไทย (Software Park)
พ.ศ. 2554 วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “New Media” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิม พระเกียรติ ภาคปกติ
พ.ศ. 2553 วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง "การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต" ให้กับผู้ประกอบการโครงการพัฒนาที่พักสัมผัสวัฒนธรรม (Homestay) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สนับสนุนโดย กรมการท่องเที่ยว ดำเนินการโดย เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งประเทศไทย (Software Park)
พ.ศ. 2553 วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง "ระบบการรับชำระเงินออนไลน์" ให้กับผู้ประกอบการด้านต่างๆ ที่จะทำร้านค้าออนไลน์ ตามโครงการอบรมการสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Prestashop (OpenSource E-Commerce) จำนวนทั้งหมด 19 รอบ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2553 วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง "Web Technology" ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับกลางและระดับสูงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2552 วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “New Media” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิม พระเกียรติ ภาคปกติ
พ.ศ. 2551 วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “New Media” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิม พระเกียรติ ภาคปกติภาวนา เทียนศิริ (Pawana Tiensiri)

Top